Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 05/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của chi cục Quản lý đất đai 09/01/2019
2 338/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý III/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/10/2018
3 28/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh 09/10/2018
4 32/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc ban hành bảng phan bổ thời gian thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 06/09/2018
5 264/CCQLĐ-HCTH V/v công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 11/07/2018
6 24/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh BRVT 29/05/2018
7 22/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh BRVT 25/05/2018
8 16-QĐ/CUCC Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ đối với cán bộ, Đảng viên, công chức Chi cục Quản lý đất đai 03/05/2018
9 107/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý I/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/04/2018
10 47/Bc-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý II/2018 20/03/2018
11 15/BC-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 1 năm 2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2018 20/03/2018
12 Bản cam kết Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 15/03/2018
13 Mẫu Đề Cương Mẫu Đề cương báo cáo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2017 01/03/2018
14 35/BC-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2018 28/02/2018
15 07/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
16 11/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
17 24/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân Sách Nhà nước năm 2015 07/02/2018
18 214/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2017 theo quy định của Luật Ngân Sách nhà nước năm 2015 05/02/2018
19 06/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 25/01/2018
20 262/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 10/10/2017
Hiển thị 1 - 20 of 85 kết quả.
của 5