Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 19/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định thanh lý tài sản năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai 16/11/2020
2 150/CCQLĐĐ-HCTH - 09/04/2020 công khai ngân sách quý 1 năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 20/07/2020
3 289/CCQLĐĐ-HCTH công khai ngân sách quý 2 năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 20/07/2020
4 150/CCQLDĐ -HCTH Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1-2020 14/04/2020
5 40/CCQLDĐ-HCTH Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2019 12/02/2020
6 15/CCQLĐĐ-HCTH Công khai ngân sách quý 4 năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 15/01/2020
7 QĐ số 03/QĐ-CCQLĐĐ ngày 9/1/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai 15/01/2020
8 04/QĐ-CCQLĐĐ ngày 09/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai 15/01/2020
9 60/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công khai bổ sung ngân sách 2019 24/12/2019
10 25/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của chi cục quản lý đất đai tỉnh BRVT 09/07/2019
11 205/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách quý 2 năm 2019 theo quy định của luật ngân sách nhà nước năm 2015 08/07/2019
12 Đề cương báo cáo Đề cương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2019 24/05/2019
13 17/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi cục Quản lý Đất đai 12/04/2019
14 14/TB-CCQLĐĐ Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2019 12/04/2019
15 100/CCQLĐĐ-HCTH Công khai ngân sách quý I năm 2019 theo quy định của luật ngân sách nhà nước năm 2015 09/04/2019
16 37/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách quý 4 năm 2018 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 19/02/2019
17 05/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của chi cục Quản lý đất đai 09/01/2019
18 338/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý III/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/10/2018
19 28/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh 09/10/2018
20 32/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc ban hành bảng phan bổ thời gian thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 06/09/2018
Hiển thị 1 - 20 of 101 kết quả.
của 6