Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 80/BC-CQLĐĐ Báo cáo tình hinhd thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và phương hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2047 22/08/2018
2 107/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý I/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/04/2018
3 47/Bc-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý II/2018 20/03/2018
4 15/BC-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 1 năm 2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2018 20/03/2018
5 Bản cam kết Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 15/03/2018
6 Mẫu Đề Cương Mẫu Đề cương báo cáo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2017 01/03/2018
7 35/BC-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2018 28/02/2018
8 07/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
9 11/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
10 24/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân Sách Nhà nước năm 2015 07/02/2018
11 06/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 25/01/2018
12 262/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 10/10/2017
13 23/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/09/2017
14 2356/STNMT-BHĐ V/v Tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 25/05/2017
15 2176/STNMT-CCBVMT V/v Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 17/05/2017
16 Danh mục thu hồi, Chuyển mục đích 2017 Danh mục thu hồi, Chuyển mục đích 2017 17/11/2016
17 Góp ý Dự thảo Luật Quy hoạch Góp ý Dự thảo Luật Quy hoạch 03/11/2016
18 26/2016/QĐ-UBND Quyết định sử đổi , bổ sung quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/02/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/08/2016
19 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 30/06/2016
20 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 22/06/2016
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3