Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 150/CCQLĐĐ-HCTH - 09/04/2020 công khai ngân sách quý 1 năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 20/07/2020
2 289/CCQLĐĐ-HCTH công khai ngân sách quý 2 năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 20/07/2020
3 150/CCQLDĐ -HCTH Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1-2020 14/04/2020
4 40/CCQLDĐ-HCTH Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2019 12/02/2020
5 15/CCQLĐĐ-HCTH Công khai ngân sách quý 4 năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 15/01/2020
6 25/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của chi cục quản lý đất đai tỉnh BRVT 09/07/2019
7 205/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách quý 2 năm 2019 theo quy định của luật ngân sách nhà nước năm 2015 08/07/2019
8 100/CCQLĐĐ-HCTH Công khai ngân sách quý I năm 2019 theo quy định của luật ngân sách nhà nước năm 2015 09/04/2019
9 37/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách quý 4 năm 2018 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 19/02/2019
10 338/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý III/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/10/2018
11 264/CCQLĐ-HCTH V/v công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 11/07/2018
12 107/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý I/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/04/2018
13 Bản cam kết Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 15/03/2018
14 24/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân Sách Nhà nước năm 2015 07/02/2018
15 214/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2017 theo quy định của Luật Ngân Sách nhà nước năm 2015 05/02/2018
16 262/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 10/10/2017
17 2356/STNMT-BHĐ V/v Tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 25/05/2017
18 2176/STNMT-CCBVMT V/v Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 17/05/2017
Hiển thị 18 kết quả
của 1