Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 19/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định thanh lý tài sản năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai 16/11/2020
2 QĐ số 03/QĐ-CCQLĐĐ ngày 9/1/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai 15/01/2020
3 04/QĐ-CCQLĐĐ ngày 09/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai 15/01/2020
4 60/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công khai bổ sung ngân sách 2019 24/12/2019
5 17/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi cục Quản lý Đất đai 12/04/2019
6 05/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của chi cục Quản lý đất đai 09/01/2019
7 28/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh 09/10/2018
8 32/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc ban hành bảng phan bổ thời gian thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 06/09/2018
9 24/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh BRVT 29/05/2018
10 22/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh BRVT 25/05/2018
11 16-QĐ/CUCC Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ đối với cán bộ, Đảng viên, công chức Chi cục Quản lý đất đai 03/05/2018
12 07/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
13 11/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
14 06/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 25/01/2018
15 2810/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng trụ sở Công an huyện Châu Đức tại tt.Ngãi Giao, huyện Châu Đức 05/10/2017
16 23/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/09/2017
17 2479/QĐ-UBND Đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư bổ sung đoạntỉnh lộ 765 huyện Châu Đức 01/09/2017
18 1930/QĐ-UBND Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án hệ thống tưới hồ Gia Hoét 1, xã Quảng Thành và xã Bình Trung, huyện Châu Đức 13/07/2017
19 1929/QĐ-UBND Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án mở rộng mặt bằng trạm biến áp Ngãi Giao thuộc công trình đường dây 110kV Ngãi Giao - Cẩm Mỹ, huyện Châu Đức 13/07/2017
20 1606/QĐ-UBND Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện BT đối với phần DT còn lại chưa lập PA BT của dự án ĐTXD KCN đô thị châu đức tại suối nghệ và nghĩa thành 19/06/2017
Hiển thị 1 - 20 of 49 kết quả.
của 3