Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 80/BC-CQLĐĐ Báo cáo tình hinhd thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và phương hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2047 22/08/2018
2 16-QĐ/CUCC Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ đối với cán bộ, Đảng viên, công chức Chi cục Quản lý đất đai 03/05/2018
3 107/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách quý I/2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhàn nước năm 2015 12/04/2018
4 47/Bc-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý II/2018 20/03/2018
5 15/BC-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 1 năm 2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2018 20/03/2018
6 Bản cam kết Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 15/03/2018
7 Mẫu Đề Cương Mẫu Đề cương báo cáo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2017 01/03/2018
8 35/BC-CCQLĐĐ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2018 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2018 28/02/2018
9 07/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
10 11/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi cục Quản lý đất đai 07/02/2018
11 24/CCQLĐĐ-HCTH V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân Sách Nhà nước năm 2015 07/02/2018
12 06/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai 25/01/2018
13 262/CCQLĐĐ-HCTH V/v Công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 10/10/2017
14 Danh mục thu hồi, Chuyển mục đích 2017 Danh mục thu hồi, Chuyển mục đích 2017 17/11/2016
15 Góp ý Dự thảo Luật Quy hoạch Góp ý Dự thảo Luật Quy hoạch 03/11/2016
16 03/TB-CCQLĐĐ Về việc phân công nghỉ lễ nhân ngày gỗ Tổ Hùng Vương(Mùng 10 tháng 3 Bính Thân), chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5. 14/04/2016
17 22/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định về việc phân công công việc của Chi cục trưởng, các Phó chi cục trưởng và Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21/05/2015
Hiển thị 17 kết quả
của 1