Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 45/2015/NĐ-CP Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2015
42 597/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thhuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 23/03/2015
43 65/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 19/12/2014
44 32/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/12/2014
45 104/2014/NĐ-CP Nghị định về khung giá các loại đất 14/11/2014
46 30/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 02/07/2014
47 36/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá cụ thế và tư vấn xác định giá đất. 30/06/2014
48 37/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 30/06/2014
49 76/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 16/06/2014
50 77/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đât, thuê mặt nước. 16/06/2014
51 24/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính 19/05/2014
52 44/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về giá đất 15/05/2014
53 45/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014
54 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất , thuê mặt nước 15/05/2014
55 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 15/05/2014
56 2341/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2011
57 01/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011
Hiển thị 41 - 57 of 57 kết quả.
của 3