Kinh tế - Xã hội Kinh tế - Xã hội

Rà soát, loại khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém

Sáng 8-6, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nội vụ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

   Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Đảng ủy Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch hành động với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Sắp xếp tổ chức gắn liền việc rà soát chức năng, nhiệm vụ; đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức tuyển dụng CCVC; cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm CBCCVC lãnh đạo, quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả công việc; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị theo định kỳ hoặc đột xuất theo tình hình thực tiễn; giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân qua đường dây nóng CCHC tỉnh; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Đảng ủy Sở Nội vụ bổ sung các ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, Sở Nội vụ phải nêu rõ 4 yêu cầu trong Kế hoạch hành động: Cán bộ phải được nâng cao về năng lực; bộ máy phải được nâng cao về hiệu quả; nâng sự hài lòng của người dân với bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị.

    Về công tác chuyên môn, Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ: Hình thành "ngân hàng nguồn" cán bộ của tỉnh, tạo và dự phòng nguồn cán bộ có tư chất, năng lực thực sự, đảm đương được vai trò giám đốc, phó giám đốc và nguồn công chức, viên chức đảm nhận được chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn. Nguồn cán bộ này do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất; thông qua thi tuyển. Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải có hệ thống giám sát về phẩm chất, năng lực, tư chất lãnh đạo, quản lý đối với nguồn cán bộ này để bảo đảm chất lượng cán bộ. Tính toán phương thức tuyển chọn đầu vào công khai, minh bạch; đề thi phải thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng thi tuyển để chọn được người giỏi thực sự vào bộ máy. Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị lực lượng kế thừa cho nhiệm kỳ 2020-2025 để đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm. Rà soát, kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những CBCCVC yếu kém để bổ sung nguồn nhân lực mới đáp ứng công việc..

(Nguồn Phúc Lưu)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1516595