Bảng giá đất Bảng giá đất

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.

     Nhằm tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân và các cơ quan có liên quan thực hiệnxác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ngày 13/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.

     Theo đó, hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dao động từ 1,15 đến 1,70, cụ thể như sau:

     Thành phố Vũng Tàu: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,40 đến 1,70; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,40;

(Hệ số điều chỉnh giá đất đường Trần Phú (TP Vũng Tàu) là 1,70)

(Hệ số điều chỉnh giá đất đường Lưu Chí Hiếu (TP Vũng Tàu) là 1,40)

     Thành phố Bà Rịa: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là1,40; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,30 đến 1,40;

Hệ số điều chỉnh giá đất đường Cách mạng tháng Tám (TP Bà Rịa) là 1,40

     Thị xã Phú Mỹ: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,30 đến 1,50; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15;

Hệ số điều chỉnh giá đất đường số 81 (thị xã Phú Mỹ) là 1,50

  • Huyện Châu Đức: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là 1,30; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,20 đến 1,30;
  • Huyện Xuyên Mộc: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,15 đến 1,25; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,15 đến 1,25;
  • Huyện Long Điền: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,30 đến 1,50; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,20 đến 1,30;
  • Huyện Đất Đỏ: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường thuộc đô thị là 1,25; của các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15;
  • Huyện Côn Đảo: hệ số điều chỉnh giá của các tuyến đường là 1,20.

     

     Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 được ban hành kịp thời nhằm tạo điều kiện để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, công khai, minh bạch về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với Nhà nước; đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất một cách dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện cho người sử dụng đất nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai đồng thời đảm bảo tính khả thi và giải quyết được nhữmg khó khăn, tồn tại trong thực tiễn, cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính.

     Việc cập nhật lại hệ số điều chỉnh giá đất theo từng địa bàn các huyện, thị xã, thành phố sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, tương đồng với giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đảm bảo tránh thất thu ngân sách nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

     Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018./.

(Nguồn: Phương Nguyệt - Chi cục Quản lý Đất Đai)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1775518