Bảng giá đất Bảng giá đất

Bảng giá đất thuộc Thành phố Bà Rịa (khu dân cư Long Toàn 2) 2015

Những tuyến đường thuộc khu dân cư Long Toàn 2 của Thành Phố Bà Rịa

(Theo Quyết định 65 /2014/QĐ-UBND)

Ngày ban hành : 19/12/2014

Ngày hiệu lực : 01/01/2015

Tải file

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

 

Từ

Đến

 

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

 

1

Đặng Thái Thân (B7)

Nguyễn Thái Học

Kha Vạn Cân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

2

Hồ Thành Biên (Ông Ích Khiêm)

Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Lân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

3

Huỳnh Mẫn Đạt (A2)

Trần Phú

Lý Chí Thắng

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

4

Lê Anh Xuân (Nguyễn Trung Trực)

Xuân Diệu

Nguyễn Lân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

5

Lý Chí Thắng (Phạm Phú Thứ)

Hoàng Hoa Thám

Phùng Hưng

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

6

 

Mai Hắc Đế (A3) 

Võ Văn Kiệt

Thiếu Sơn

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

7

Nam Cao (B6)

Hoàng Hoa Thám

Huỳnh Mẫn Đạt

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

8

 

Nguyễn Biểu (B5) 

Hoàng Hoa Thám

Kha Vạn Cân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

9

Nguyễn Chích (B1)

Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Trực

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

10

Nguyễn Hiền (A1)

Trần Phú

Nam Cao

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

11

Nguyễn Lân (Võ Trường Toản)

Hồ Thành Biên

Trần Phú

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

12

Nguyễn Quyền (A6)

Nguyễn Thái Học

Đặng Thái Thân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

13

Nguyễn Thái Học

Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Lân

4

 

1,980

1,238

825

594

500

 

14

Nguyễn Trực(B3)

Xuân Diệu

Kha Vạn Cân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

15

Nguyễn Xí (B4)

Hoàng Hoa Thám

Huỳnh Mẫn Đạt

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

16

Nhất Chi Mai (A4)

Hồ Thành Biên

Trần Phú

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

17

Phùng Hưng (A5)

Nguyễn Thái Học

Đặng Thái Thân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

18

Thiếu Sơn (B2)

Xuân Diệu

Kha Vạn Cân

4

0.8

1,584

990

660

500

500

 

19

Xuân Diệu (Lý Nam Đế)

Võ Văn Kiệt

Lý Chí Thắng

4

 

1,980

1,238

825

594

500

 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1775558