Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất

Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vũng Tàu

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vũng Tàu.

     Sau khi nghe Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Địa chính (đơn vị tư vấn) thay mặt UBND thành phố Vũng Tàu trình bày tóm tắt nội dung báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vũng Tàu.

     Chi cục Quản lý đất đai (thường trực Hội đồng thẩm định), ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận như sau:

     1. Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vũng Tàu về cơ bản đã thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai. Thông tin, số liệu, dữ liệu sử dụng trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất có tính pháp lý theo quy định. Cơ sở tính toán các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trong phương án kế hoạch sử dụng đất 2016 về cơ bản phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

     2. Cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vũng Tàu.

     Rà soát, thể hiện đầy đủ các công trình, dự  án thực hiện trong năm kế hoạch 2016 trên bản đồ.

     - Bổ sung thêm 01 bộ sản phẩm giao nộp để bàn giao Trung tâm Công nghệ thông tin lưu trữ theo quy định.

     - Tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung những ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.

     - Giao Chi cục Quản lý Đất đai kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vũng Tàu trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

     3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vũng Tàu  để trình UBND tỉnh xét duyệt.

(Nguồn: Chi cục quản lý đất đai tỉnh BRVT)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 404779