Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất

Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bà Rịa.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Bà Rịa.

    Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (đơn vị tư vấn) thay mặt UBND thành phố Bà Rịa trình bày tóm tắt nội dung báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bà Rịa.

 
Chi cục Quản lý đất đai (thường trực Hội đồng thẩm định), ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận như sau:
 
   1. Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bà Rịa về cơ bản đã thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai. Thông tin, số liệu, dữ liệu sử dụng trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất có tính pháp lý theo quy định. Cơ sở tính toán các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trong phương án kế hoạch sử dụng đất 2016 về cơ bản phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
    2. Cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bà Rịa

(Nguồn: Chi cục quản lý đất đai tỉnh BRVT)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1357549