Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác Chi cục Quản lý Đất đai từ 18/01/2016 đến 22/01/2016

Lịch công tác tuần của chi cục Quản lý Đất đai

từ 18/01/2016 đến 22/01/2016

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Phòng/Đơn vị chuẩn bị

Phòng chuyên môn

Cán bộ tham dự

Địa điểm

Sáng T2,

18/01

- 7h30: Chào cờ

- 08h30: Họp đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Hiệp và ông Nguyễn Văn Bạn.

 

- PGĐ Mạnh

 

- T.tra, CCQLĐĐ

 

- GĐ&BTGPMB

Toàn thể CC.

- Vũ

- Sân TTHC

- Thanh tra tỉnh

 

Chiều

- 13h30: Họp giao ban

- BGĐ

 

 

- LĐ Tú + LĐ Nguyên

- Phòng họp A

Sáng T3, 19/01

- 08h00: Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Hiến, Nguyễn Thị Hương, ông Lý Khiếu, Lý Quốc Bảo ở Xuyên Mộc; của ông Phạm Quang Tiến về đất đai tại Xuyên Mộc.

08h00: Nghe báo cáo tình hình xử lý về đất đai trong việc cổ phần hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- PGĐ Mạnh

 

 

- GĐ Sở

- Th.tra, CCQLĐĐ, VPĐK

- CCQLĐĐ

- QLĐĐ + GĐ&BTGPMB

 

- QHKH +QLĐĐ

- Dũng + Vũ

 

 

- LĐ Nguyên + Trung + Dũng

- VP UBND tỉnh

 

 

- Phòng họp A

 

Chiều T3

- 14h00: Nghe Đoàn Thanh tra theo QĐ số 2344/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh báo cáo kết luận thanh tra.

- 14h00: Họp chuyên đề về lĩnh vực đất đai để tháo gở các khó khăn vướng mắc.

- PGĐ Mạnh

 

- GĐ Sở

 

- T.Tra, CCQLĐĐ

- CCQLĐĐ

- QHKH

 

- LĐ Chi cục và LĐ các phòng

- Trung

- VP UBND tỉnh

 

- Phòng họp A

Sáng T4, 20/01

- 08h00:  Làm việc với Công ty cổ phần Hải Vương về việc xem xét, giải quyết thời hạn thuê đất của dự án Khu du lịch Hồ Tràm Sanctuary.

- GĐ Sở

 

- CCQLĐĐ, VPĐK

- QHKH

- Nguyên

- Phòng họp A.

Chiều T4

-  14h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về giải trình vụ việc của Cty Đông Hải.

- GĐ Sở

- Ttra, VPĐK, CCQLĐĐ

- QHKH

- LĐ Nguyên +
Trung

- Phòng họp A

Sáng T5,

21/01

 - 08h00:  Hội nghị CBCC và Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Sở.

- BGĐ

- CCQLĐĐ

- LĐ Chi cục và các phòng

 

- Hội trường Sở

Chiều T5

 

 

 

 

 

 

Sáng T6,

22/01

 

 

 

 

 

 

Chiều T6

- 13h30: Họp tiếp tổ chức, công dân

- BGĐ

 

- LĐ Chi cục + LĐ phòng

 

- Phòng họp A

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Lịch công tác Lịch công tác

TIN ĐỌC NHIỀU TIN ĐỌC NHIỀU

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 401271